Άρθρα και δημοσιεύσεις

Σχετικά με την ανάρτηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΠΑ

Αναρτήθηκε για διαβούλευση / γνωμοδότηση από τους φορείς η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Π.Π.Α.) 2021-2025 της Περιφέρειας[...]

Διαβάστε περισσότερα

Photo gallery