Νέα & Δημοσιεύσεις

Δήλωση για την έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Π.Π.Α.) 2021-2025 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Π.Π.Α.) 2021-2025 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προϋπολογισμού 102 εκ. €.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των συμμετεχόντων μερών, που κατατέθηκαν μέσα από εντατικές διαβουλεύσεις που ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2020 και ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο το καλοκαίρι του προηγούμενου έτους.

Εγκρίθηκε στην ουσία μια συνολική προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων, που συνέβαλαν για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι και όσες συμμετείχαν στη διαβούλευση για την κατάρτιση του Π.Π.Α. και φυσικά τα στελέχη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Β.Α. για τη συντονισμένη εργασία τους στη διαμόρφωση του προγράμματος.