Νέα & Δημοσιεύσεις

‘Εγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο (ΕΣΠΑ) 2021-2027

Εγκρίθηκε χθες (Τετάρτη 4 Μαΐου 2022) κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο (ΕΣΠΑ) 2021-2027 .

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του οποίου οι συνολικοί πόροι ανέρχονται στα 394 εκατομμύρια ευρώ και διαμορφώθηκε έπειτα από μια μακρά περίοδο διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Αξίζει να σημειώσουμε τους περιβαλλοντικούς στόχους, που έχουν άμεση σχέση με το Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 και είναι:

  • η προστασία βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής πρόκλησης βλαβών σε χλωρίδα, πανίδα και φυσικούς οικοτόπους,
  • η βελτίωση συνθηκών υγείας και αύξησης πληθυσμού,
  • η μείωση ρύπανσης και απώλειας εδαφών,
  • η μείωση ρύπανσης υδατικών πόρων,
  • η μείωση ρύπανσης αέρα με σκοπό την βελτίωση των κλιματικών παραγόντων,
  • η αύξηση της αξίας των υλικών περιουσιακών στοιχείων
  • η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου