Νέα & Δημοσιεύσεις

Ενίσχυση νέων επενδυτικών σχεδίων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων που υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής στον 4ο και 5ο κύκλο του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Εγκρίθηκαν 10 νέα επενδυτικά σχέδια με συνολικό επιλέξιμο κόστος 11.607.144,71 € και ποσό ενίσχυσης 6.149.231,82 € με τη μορφή της επιχορήγησης.

Συνολικά στο πλαίσιο και των 5 προσκλήσεων – προκηρύξεων του καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόμου εντάχθηκαν 38 επενδυτικά σχέδια σε Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Οινούσσες, Σάμο και Ικαρία. Το συνολικό ενταγμένο επιλέξιμο κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο ποσό των 44.214.324,59 € με ποσό ενίσχυσης 23.291.005,20 € με τη μορφή επιχορήγησης.

Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους τομείς του τουρισμού (ίδρυση, εκσυγχρονισμός ή / και επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων και camping), της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (ίδρυση, εκσυγχρονισμός ή / και επέκταση ελαιοτριβείων τυροκομείων, σφαγείων, οινοποιείων, εργαστηρίων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων και άρτου) και των υπηρεσιών (logistics).