Νέα & Δημοσιεύσεις

Απορρόφηση πόρων εθνικού σκέλους του ΠΔΕ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Στοιχεία για την απορρόφηση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας μας από το 2018 έως και το 2021, ενώ παράλληλα στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Β.Α. «ετοιμαζόμαστε» για την εφαρμογή του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης που πρόσφατα εγκρίθηκε.

Αύξηση απορροφητικότητας κατά 32% περίπου από το 2019 και μετά.