Νέα & Δημοσιεύσεις

Δήλωση από το «ΤΟΛΜΑΜΕ για το Βόρειο Αιγαίο» για τον Τουρισμό

Με προβληματισμό και ανησυχία παρακολουθούμε τις τελευταίες εβδομάδες τις πρωτοβουλίες της Περιφερειακής Αρχής για τον τουρισμό των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Η ανακοίνωση του Περιφερειάρχη για τη συνεργασία με ιδιώτες manager που αναλαμβάνουν αρμοδιότητες υπηρεσιών της Περιφέρειας, έπειτα από δική του πρωτοβουλία εκτός διαδικασιών και για την οποία ενημερωθήκαμε δια του τύπου και όχι θεσμικά και η επιπλέον υποβάθμιση της Διεύθυνσης Τουρισμού, με την απόσπαση υπαλλήλων είναι κάτι παραπάνω από άστοχες κινήσεις.

Σε μια περίοδο και σε μια χρονιά δύσκολη σχετικά με τις αφίξεις επισκεπτών στο Βόρειο Αιγαίο, ως αποτέλεσμα των γενικότερων συνθηκών της τουριστικής αγοράς (βλ. Thomas Cook) αλλά και λόγω των εξελίξεων του μεταναστευτικού ζητήματος, που αναμφισβήτητα πλήττει την εικόνα των νησιών μας και το προφίλ τους ως τουριστικό προορισμό, θα περίμενε κανείς πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον τομέα, αντί να τον υποβαθμίζουν και τον αποδυναμώνουν.

Ως «ΤΟΛΜΑΜΕ για το Βόρειο Αιγαίο» θεωρούμε πως ο Τουρισμός είναι ένας από τους τομείς, που μπορεί να λειτουργήσει ως αναπτυξιακός πυλώνας για τα νησιά μας. Για να συμβεί, όμως, αυτό απαιτείται όραμα και οργανωμένο σχέδιο. Ένα σχέδιο, που φυσικά να περιλαμβάνει ιδιώτες ειδικούς στον τομέα, με τους οποίους θα συνεργαστούμε ακολουθώντας όλες τις τυπικές διαδικασίες, αλλά θα προβλέπει και την ενίσχυση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας με προσωπικό σε κάθε περιφερειακή ενότητα (και στη Σάμο, όπου δεν υπάρχει) και όχι την αποδυνάμωση τους όπως συνέβη στην περίπτωση της Χίου. Θα προβλέπει επίσης και το συνεχή διάλογο, τη συμμετοχή και την ενίσχυση των επαγγελματιών του Τουρισμού των νησιών μας. Ένα σχέδιο που θα έχει ως στόχο τη συνδιαμόρφωση ενός τουριστικού προϊόντος από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, που επί της ουσίας θα κληθούν να το υποστηρίξουν και να το αναπτύξουν.