Νέα & Δημοσιεύσεις

Έγκριση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Σάρλιτζα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την “Αξιοποίηση του οικοπέδου Σάρλιτζα με δημιουργία κέντρου θερμαλισμού και πολιτιστικού συγκροτήματος” προκηρύσσεται μετά και τη σημερινή απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.