Νέα & Δημοσιεύσεις

Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 στο Περιφερειακό Συμβούλιο το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προϋπολογισμού 102 εκ. €.

Ο σχεδιασμός του συγκέρασε τις προτάσεις των συμμετεχόντων μερών μετά από εντατικές διαβουλεύσεις που ξεκινησαν απο το Νοέμβριο του 2020. Άρα μπορούμε να πούμε πως στην ουσία εγκρίθηκε μια συνολική προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων, που με ευθύνη μας και με συντονισμένες κινήσεις καθώς και αρκετή οργάνωση, βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.