Νέα & Δημοσιεύσεις

Δήλωση Παναγιώτη Χριστόφα για την ένταξη επιχειρήσεων στον Α κύκλο του Αναπτυξιακού Νόμου

Καταρτίστηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ο οριστικός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς «Επιχειρηµατικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» στον Α΄ κύκλο του Αναπτυξιακού Νόμου.

Ο πίνακας περιλαμβάνει 23 επενδυτικά σχέδια για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και των logistics.

Τα 23 αυτά σχέδια, συνολικού κόστους 26.677.714,80 €, τα οποία θα λάβουν επιχορήγηση 14.672.843,12 €, ξεπερνούν κατά πολύ τον αριθμό των εντάξεων προηγούμενων ετών και καταδεικνύουν, το έντονο ενδιαφέρον που υπήρξε από τους υφιστάμενους και εν δυνάμει επιχειρηματίες της περιφέρειάς μας, που σε συνθήκες πανδημίας και σε μια κρίσιμη για την οικονομία περίοδο, συνεχίζουν να οραματίζονται και να στοχεύουν, καθώς και τη μεγάλη προσπάθεια που συντελέστηκε από όλους τους εμπλεκόμενους συντελεστές και ιδιαιτέρως από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.