Νέα & Δημοσιεύσεις

Επίσκεψη στα έργα του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης

Στην περιοχή του Κάτω Κάστρου της Μυτιλήνης, όπου πολύ σύντομα ολοκληρώνεται ο ποδηλατόδρομος και διάδρομος κίνησης πεζών, ταυτόχρονα με έργα ανάδειξης του Κάστρου. Η περιοχή πραγματικά “μεταμορφώνεται” χάρη στη συγκροτημένη δουλειά της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου !

Έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΕΣΠΑ 2014-2020.

  • Ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης
  • Εκσυγχρονισμός αποθηκών Σαπλιτζα στο Κάτω Κάστρο Μυτιληνης