Νέα & Δημοσιεύσεις

Επίσκεψη στο Μουσείο Ρητίνης Αμπελικού

Από την επίσκεψη στο Μουσείο Ρητίνης Αμπελικού όπου εκτελούνται εργασίες εκσυγχρονισμού και επέκτασης της έκθεσης του Μουσείου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου με χρηματόδοτηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης το τέλος του 2022.