Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

1. Η ιστοσελίδα

Η παρούσα ιστοσελίδα αφορά τον Παναγιώτη Χριστόφα (στο εξής ιδιοκτήτη), επικεφαλής της παράταξης «ΤΟΛΜΑΜΕ για το Βόρειο Αιγαίο» και Αντιπεριφερειάρχη Προγραμματισμού, Βιομηχανίας και Ενέργειας Βορείου Αιγαίου.

2. Τι πληροφορίες έχουμε και πως συλλέγονται

Συλλέγουμε στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, email) των χρηστών, που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τον ιδιοκτήτη μέσω της ιστοσελίδας με χρήση της αντίστοιχης φόρμας. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα συλλέγονται μικροδεδομένα (cookies) των επισκεπτών της, με στόχο την προσαρμογή της εμπειρίας του χρήστη.

Τα μικροδεδομένα (cookies) συλλέγονται αυτόματα, δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση των χρηστών άλλα αναγνωρίζουν μόνο τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως ο browser, που χρησιμοποιείται και η IP σε περίπτωση ανεπιτυχών προσπαθειών σύνδεσης με τη σελίδα διαχείρισης της ιστοσελίδας.

3. Πως χρησιμοποιούμε και πως προστατεύουμε τα δεδομένα  που συλλέγουμε

Τα στοιχεία των χρηστών, που επικοινωνούν με τον ιδιοκτήτη, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία μαζί τους και για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων εφόσον το έχουν επιλέξει. Επίσης τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την αποτροπή παράνομων ή/και ποινικά κολάσιμων δραστηριοτήτων.

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων αυτών. Το υποκείμενο αποδέχεται, ωστόσο, το γεγονός ότι καμία μέθοδος προστασίας δεν είναι 100% αποτελεσματική.

Παρ’ όλα αυτά σε ενδεχόμενη περίπτωση απώλειας ή διαρροής δεδομένων, θα ενημερώσουμε την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016.

4. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και με ποιους τα μοιραζόμαστε

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν αποκλειστικά και μόνο συνεργάτες, που είναι αρμόδιοι για την διεκπεραίωση των απαραίτητων εργασιών, κατά τους σκοπούς της επεξεργασίας τους.

Τα παραπάνω δεδομένα επεξεργάζονται αποκλειστικά στο εσωτερικό της ομάδας του ιδιοκτήτη (στο εξής ομάδα) και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

5. Συγκατάθεση υποκειμένου

Κατά τη συλλογή των παραπάνω δεδομένων, το υποκείμενο δηλώνει ότι συναινεί για την αποθήκευση και επεξεργασία τους από την ομάδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος εγγράφου. Με την αποδοχή των παραπάνω όρων και με την οικειοθελή παροχή των προσωπικών δεδομένων, το υποκείμενο δηλώνει τη συγκατάθεσή του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την ομάδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος εγγράφου.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνεί με την ομάδα στο tolmame2019@gmail.com.

Το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων του οποιαδήποτε στιγμή. Η απόσυρση αυτή, ωστόσο, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων που βασίζεται στη πρότερη συγκατάθεση πριν την απόσυρσή της, όπως επίσης και για την ενδεχόμενη περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων, υπό άλλη νομική βάση, όπως για παράδειγμα η εκπλήρωση των όρων σύμβασης ή η συμμόρφωση του συνδυασμού με νόμιμες υποχρεώσεις του.

6. Δικαιώματα υποκειμένου

Το υποκείμενο έχει κάθε δικαίωμα, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016, και πιο συγκεκριμένα της ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του, της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, που τον αφορούν, και αποτελούν ή αποτέλεσαν στο παρελθόν αντικείμενο επεξεργασίας και της αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, η οποία περιλαμβάνει: α) τη διόρθωση, β) τη προσωρινή ή μη χρήση, γ) τη δέσμευση, δ) τη διαβίβαση ή μη, ε) τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ομάδα στο tolmame2019@gmail.com

7. Εφαρμοστέο δίκαιο

Το παρόν κείμενο, όπως επίσης και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση απορρέει από αυτό ή σε σχέση με αυτό διέπονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και τα όσα ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, και αποκλειστική αρμοδιότητα για αυτά έχουν τα Δικαστήρια της Λέσβου.

Ο ιδιοκτήτης επιδιώκει πάντα τη φιλική και εξωδικαστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει κατά την εφαρμογή ή ερμηνεία των όρων του παρόντος, και προτείνει για οποιαδήποτε προβληματισμό σχετικά με αυτούς να τον ενημερώσετε άμεσα στέλνοντας email στο tolmame2019@gmail.com.

8. Αλλαγές πολιτικής προστασίας δεδομένων

Κάθε αλλαγή των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.christofas.gr και θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσης, εκτός κι αν σημειώνεται διαφορετικά.

9. Επικοινωνία με τoν ιδιοκτήτη

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση σχετικά με τα όσα αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ή για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον ιδιοκτήτη στο tolmame2019@gmail.com