Νέα & Δημοσιεύσεις

Σχετικά με την ανάρτηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΠΑ

Αναρτήθηκε για διαβούλευση / γνωμοδότηση από τους φορείς η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Π.Π.Α.) 2021-2025 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. link: https://bit.ly/3zdCfJj

Είναι ήδη γνωστό πως η δομή των διαδικασιών περιλαμβάνει αρκετά στάδια που προϋποθέτουν πολλή στοχευμένη εργασία, συνεργασία και συντονισμό.

Από την πλευρά μας η επικοινωνία και η προβολή δημοσιότητας σε κάθε στάδιο για το οποίο η συμβολή των αρμόδιων υπηρεσιών και των στελεχών του είναι καθοριστικής σημασίας, μας δίνει τη δυνατότητα να μοιραζόμαστε τη σχετική πληροφορία αλλά και να κοινωνούμε την προσπάθεια και την ικανοποίηση για κάθε πετυχημένο βήμα που συμβάλλει στην ολοκλήρωση ενός μεγάλου και σύνθετου έργου.