Νέα & Δημοσιεύσεις

Χαιρετισμός στη διαδικτυακή ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Απευθύνουμε χαιρετισμό στην προγραμματισμένη για σήμερα 17.12.2021, διαδικτυακή ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης «Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 – Ευκαιρίες για τους ΟΤΑ Α΄Βαθμού».

Θα παρακολουθήσουμε τις παρεμβάσεις αναφορικά με το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις ως αναπτυξιακό εργαλείο, τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης για την τοπική αυτοδιοίκηση κ.α.

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού οφείλουν να ανταποκριθούν με συνέπεια, ταχύτητα και οργανωμένα να εκμεταλλευτούν όλες τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες, οι οποίες είναι πραγματικά πολλές, δημιουργώντας ένα γόνιμο έδαφος για μια καθοριστική αλλαγή τοπίου.

Από την πλευρά της ως οφείλει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης!